Prof. Dr. Arife DOĞAN

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Korkmaz T, Dogan A, Dogan OM, Demir H., The bond strength of a highly cross-linked denture tooth to some denture base polymers: A comparative study, 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress 18th Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Congress İstanbul
 • Koç D, Dogan A, Bek B, Evaluation og effect of gender, body mass index, face form and occlusion on bite force measurements, 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association Avusturya/Innsbruck
 • Ergün G, Doğan A, Özkül A, Demirel E., Protez kaide materyallerinin sitotoksisitesinin agar overlay ve milipore filtre test yöntemi ile incelenmesi., Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Ankara
 • Karacaer O, Dogan A., The effects of posts on the stress distribution in dentine of pulpless teeth., European Prosthodontic Association 19th Annual Conference Cardiff
 • Karacaer O, Dogan A., Investigation of microbial contamination of denture adhesives., European Prosthodontic Association 19th Annual Conference Cardiff, UK.
 • Mutluay MM, Dogan A, Ruyter IE., Assessment of bond strength of four soft denture liners to a denture base polymer., Joint meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the International Assocation for Dental Research (IADR) Amsterdam
 • Ergun G, Dogan A, Ozkul A, Demirel E., Glass ionomer cement and composit cements: Cytotoxicity effect., 3rd Congress of the Balkan Stomatological Society Sofia
 • Ergun G, Ozkan Y, Dogan A, Demirel E., Color stability of denture base materials soaked after in different aging solutions., 4th Congress of the Balkan Stomatological Society İstanbul
 • Ergun G, Mutlu Sagesen L, Karaoglu T, Dogan A., Biocompatibility of provisional crown on bridge restorations., TDA 6th International Dental Congress İstanbul
 • Ulusoy M, Doğan A, Denli N., Protez kaide plaklarının ısı iletimindeki rolü., MÜ Diş Hek.Fak.2.İslam Ülkeleri Diş Hekimliği Haftası İstanbul
 • Ergün G, Doğan A, Özkül A, Demirel E., Metil metakrilat monomerlerinin primer insan gingival fibroblastlar üzerine etkisinin in vitro değerlendirilmesi., Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Ankara
 • Bavbek B, Dogan A, Yilmaz T., Prosthetic rehabilitation and the evaluation of some salivary properties of a case with severe erosion., International Dental Congress İzmir
 • Oguz S, Mutluay MM, Dogan A, Bek B., Effect of thermocycling on the tensile strength and tear resistance of four soft denture liners., IADR Pan European Federation Dublin
 • Keskin S, Usanmaz A, Dogan A, Dogan OM., The color change on denture base material caused by tea and coffee and effect of hypochloride and gluteraldehyde., Turkish Dental Association, 13th International Dental Congress Samsun
 • Dogan A, Hubbezoglu I, Demir H, Dogan OM, Temperature Rise Induced by Er:YAG Laser under Human Dentin., Turkish Dental Association 17th International Dental Congress, Bursa, 24-26 June 2010. Bursa
 • Koc D, Dogan A, Bek B., Effect of increasing jaw opening on maximum bite force, Proceedings of the 15th Congress of the BaSS 2010 Thessaloniki, Greece
 • Bolayir G, Dogan OM, Keskin S, Dogan A, Bek B., The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibers., 6th Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Antalya
 • Yılmaz C, Doğan A., Düz yüzey okluzyonlu tam protez kullanan hastalarda m. masseter ve m. temporalis anterior aktivasyonlarının elektromyografik olarak incelenmesi., Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 7. Bilimsel Kongresi Ankara
 • Demir H, Soygun K, Bolayir G, Dogan A, Keskin S, Dogan OM., Effects of different denture cleaners on tensile bond strength of denture liners., Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Fethiye/Ölüdeniz
 • Keskin S, Usanmaz A, Dogan A, Dogan OM., Disinfection and discoloring of dental base material by hypochloride treatment., Turkish Dental Association, 13th International Dental Congress Samsun
 • Dogan OM, Bolayir G, Keskin S, Dogan A, Bek B, Boztug A., Reinforcement of a denture base resin with some aesthetic fibers., 6th Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Antalya
 • Ulusoy M, Öktem A., Aşırı atrizyonlu vakalarda değişik bir protetik tedavi yaklaşımı., AÜ Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi Ankara
 • Demir H, Dogan OM, Dogan A., Tensile strength of a denture base resin reinforced with various esthetic fibers., Turkish Dental Association 16th International Dental Congress İstanbul
 • Demirel E, Doğan A, Bek B., Ağızda kullanılan farklı metalik alaşımlarda korozyon ürünlerinin in vitro değerlendirilmesi., GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 1.Bilimsel Kongresi Ankara
 • Hubbezoğlu İ, Doğan A, Doğan OM., Kompozit rezin materyallerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sırasında oluşan ısısal değişikliklerin incelenmesi., 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Toplantısı Sivas
 • Demir H, Soygun K, Dogan A, Keskin S, Dogan OM, Bolayir G., Effect of maleic anhydride on tensile bond strength between silicone soft liner and acrylic denture base resin., Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Belek, Antalya
 • Dogan OM, Keskin S, Dogan A, Usanmaz A., Structural properties of silicone type soft lining denture material used in dental applications., Turkish Dental Association, 13th International Dental Congress Samsun
 • Ergün G, Doğan A, Özkül A, Demirel E., Protez kaide materyallerinin biyolojik uyumluluklarının in vitro olarak incelenmesi., Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği,11. Bilimsel Kongresi Ankara
 • Hubbezoglu I, Bolayir G, Keskin S, Dogan OM, Ozer A, Dogan A., The effect of various types of light-curing on the microhardness of different composites., 6th Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Antalya
 • Arslan-Guner C, Dogan A, Yilmaz S, Karacaer O., In vitro assessment of the biocompatibility of denture relining materials., Turkish Dental Association 13th International Dental Congress Samsun
 • Bolayir G, Turgut M, Hubbezoglu I, Dogan OM, Keskin S, Dogan A, Bek B., Evaluation of different laser treatment on reline-base composites., 6th Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Antalya
 • Demir H, Bolayir G, Soygun K, Dogan A, Boztug A, Dogan OM., Effects of the different high alkyl methacrylate monomers on tensile bond strength between resilient liner and acrylic resin., Turkish Dental Association 16th International Dental Congress İstanbul
 • Demir H, Dogan OM, Dogan A., The effect of fiber reinforcement on water sorption of a conventional denture base material., Turkish Dental Association 16th International Dental Congress İstanbul
 • Dogan A, Korkmaz T, Dogan OM, Keskin S, Demir H., Tensile bond strength of a highly cross-linked denture tooth to the compression-molded and injection-molded denture base polymers., Turkish Dental Association 16th International Dental Congress İstanbul
 • Dogan A, Hubbezoglu I, Dogan OM, Bolayir G, Demir H., Temperature rise induced by various light curing units through human dentin., Aegean Region Chambers of Dentists International Scientific Congress and Exhibition Fethiye/Ölüdeniz

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Oturum Başkanlığı Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Ekim, 26-29, Ankara, Türkiye,
 • Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolu University of Gazi 2nd International Dental Congress, Haziran, 4-6, Ankara, Turkiye
 • Protetik Diş Hekimliğinde Estetik: İllüzyon Prensipleri GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu
 • Okluzyon GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu
 • Protez Kaide Materyalleri GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu
 • Overdenture ve coping kavramı GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen fiberle kuvvetlendirilmiş poli(metil metakrilat)ın bazı mekanik özelliklerinin kıyaslanması.
 • Akrilik rezin protez materyallerinin reolojik özelliklerini etkileyen faktörler.
 • Farklı yumuşak astar materyalleriyle kaide plaklarının bağlantısı ve bazı mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi.
 • İki farklı okluzyona göre hazırlanan tam protezlerde m.massetericus ve m. temporalis anterior aktivasyonlarının elektromyografik olarak incelenmesi.
 • Farklı tür ve sürelerde polimerize edilen iki daimi yumuşak astar materyalinin bazı mekanik özelliklerinin ve akrilik rezinle bağlantılarının incelenmesi.

Dersler

 • PDT-3020 Doğal dentisyonda oklüzyon kavramları (2009-2010)
 • PDT-4020 Çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi (2009-2010)
 • PDT-5010 Kuron köprü sistemlerinde oklüzyon (2009-2010)
 • PDT-6020 Çiğneme sistemi fonksiyonel rahatsızlıkları,Etyoloji ve Tipleri (2009-2010)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Arife Doğan / Orhan Murat Doğan. (2000). Oklüzal Mumlama Teknikleri. Tüberkül-Marjinal Sırt Mum İlave Tekniği; Tüberkül-Fossa Mum İlave Tekniği; Kanin Koruyuculu Oklüzyon Mum İlave Tekniği; Tek Taraflı Dengeli Oklüzyon Mum İlave Tekniği Türkiye. Özgün Matbaacılık Sanayii ve Ticaret A.Ş..
 • Arife Doğan / Orhan Murat Doğan. (1999). Dental Morfoloji. Gelişim, Form ve Erüpsiyon; Fonksiyon ve Terimler; Esas ve Koruyucu Kurvatürler; Dişlerin Dizilimi; Kesiciler; Kaninler; Premolarlar; Molarlar; Pulpa Kaviteleri; Süt Dişler Türkiye. Pelin Ofset.
 • Orhan Murat Doğan / Arife Doğan. (1986). Oklüzal Morfoloji. Pozitif ve Negatif Özellikler; Oklüzyon Türleri; Tüberkül-Marjinal Sırt İlişkisi; Tüberkül-Fossa İlişkisi Türkiye. Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş..

Atıf

 • (2010). Gerodontology 27 (3): 230-235, 2010, Dogan A, Bek B, Cevık Nn, Et Al. The Effect Of Preparatıon Condıtıons Of Acrylıc Denture Base Materıals On The Level Of Resıdual Monomer, Mechanıcal-Propertıes And Water-Absorptıon JOURNAL OF DENTISTRY Volume: 23 Issue: 5 Pages: 313-318 Published: OCT 1995
 • (2009). Gerodontology, Relining of prosthesis with auto- polymerizing hard denture reline resins: Effect of post-polymerization treatment on flexural strength.
 • (2009). International Journal of Adhesion and Adhesives., Effect of thermocycling and treatment with monomer on mechanical properties of soft denture liner Molloplast B.
 • (2009). Acta Physica Polonica A, Characterization of modified aramid fibres used in dentistry.
 • (2009). Vojnosanitetski Pregled, Residual monomer content determination in some acrylic denture base materials and possibilities of its reduction.
 • (2009). ACS NANO, Elastic modulus of amorphous polymer thin films: Relationship to the glass transition temperature.
 • (2009). Dent Mater J, Temperature rise induced by various light curing units through human dentin.
 • (2009). Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, Formula design of vinyl polysiloxane soft denture lining material.
 • (2008). Dent Mater J, In vitro comparison of autoclave polymerization on the transverse strength of denture base resins.
 • (2008). J Mater Sci: Mater Med, The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibers.
 • (2008). J Mater Sci: Mater Med., The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibers.
 • (2008). Envıronmental Toxıcology And Chemıstry, Response of the bivalve Unio tumidus and freshwater communities in artificial streams for hazard assessment of methyl methacrylate.
 • (2008). Biomacromolecules, Physical properties of sequential interpenetrating polymer networks produced canola oil-based polyurethane and poly(methyl methacrylate).
 • (2008). Journal Of Physıcal Scıence, Using of HPLC analysis for evaluation of residual monomer content in denture base material and their effect on mechanical properties.
 • (2008). J Korean Acad Prosthodont, Degrees of conversion of bis-acrylic based provisional crown and fized partial denture materials.
 • (2008). Journal Medıcal Lıbanais, The effects of methyl methacrylate monomer on testosterone level in male rats. An experimental study.
 • (2008). Journal Of Bıomaterıals Scıence, Polymer Edıtıon, Hybrid natural-synthetic chitosan resin: Thermal and mechanical behavior.
 • (2008). Dent Mater J, Effect of bleaching on color change and refractive index of dental composite resins.
 • (2008). J Mater Scı: Mater Med, The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibers.
 • (2008). Biomacromolecules, Sequential interpenetrating polymer networks produced vegetable oil based polyurethane and poly(methyl methacrylate).
 • (2008). Quintessence Int, Flexural strength and hardness of reline and denture base acrylic resins after different exposure times of microwave disinfection.
 • (2008). Brazilian Journal of Oral Sciences, Effect of chemical denture cleansers on flexural resistance and color changes of microwave-polymerized acrylic resins.
 • (2008). Dent Mater J, Effects of light curing modes and resin composites on temperature rise under human dentin: An in vitro study.
 • (2008). Dent Mater J, In vitro comparison of autoclave polymerization on the transverse strength of denture base resins.
 • (2008). J Appl Polym Scı, Effect of disinfection by microwave irradiation on the strength of intact and relined denture bases and the water sorption and solubility of denture base and reline materials.
 • (2008). Hemıjska Industrıja, Effect of denture base resin extracts on HeLa cells growth in vitro.
 • (2008). J Prosthet Dent, Effects of provisional acrylic resins on gingival fibroblast cytokine/growth factor expression.
 • (2008). J Adhesion, Effect of bleaching on roughness of dental composite resins.
 • (2008). Journal Of Macromolecular Scıence Part A-Pure And Applıed Chemıstry, Synthesis and characterization of poly(allyl methacrylate) obtained by free radical initiator.
 • (2008). Revısta Brasıleıra De Cıencıas Farmaceutıcas, Molecular Imprinting: A promising strategy in matrices elaboration for drug delivery systems.
 • (2008). J Appl Polym Scı, Synthesis and characterization of poly(methyl methacrylate) polymerized by microwave energyconventional water bath.
 • (2008). J Mater Scı: Mater Med, The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibers.
 • (2008). Dent Mater, Comparison of the visco-elastic behavior of a pre-impregnated reinforced glass fiber composite with resin-based composite dental materıals.
 • (2007). J Appl Polym Sci, Synthesis andcharacterization of poly (allyl methacrylate) obtained by gamma-radiation.
 • (2007). J Appl Polym Sci, Synthesis and characterization of poly (allyl methacrylate) obtained by gamma-radiation.
 • (2007). J Appl Polym Sci, The effect of citrate esters as plasticizers on the thermal and mechanical properties of poly(methyl methacrylate).
 • (2007). Int J Prosthodont, Mechanical strength of an acrylic resin palatal denture base reinforced with a meshbundle of glass fibers.
 • (2007). Dent Mater, Modification of glass fibers to improve reinforcement: A plasma polymerization technique.
 • (2007). J Adhesion, Bond strength of a silicone soft lining material to poly (methyl methacrylate) resin treated with maleic anhydride and its terpolymers.
 • (2007). Polymer Engineering and Science, Mechanical, dielectric, and magnetic properties of the silicone elastomer with multi-walled carbon a nanotubes as a nanofiller.
 • (2007). J Adhesion, Flexural and bonding properties of a denture base polymer treated with nitric acidultraviolet radiation before relining with Molloplast-B.
 • (2007). J Mater Sci: Mater Med, Structural damages of maxillofacial bipolymers under solar aging.
 • (2007). Polymers Polymer Composites, Detection and estimation of monomeric eluates poly (methyl methacrylate) resin of various polymerisation modes.
 • (2007). J Adhesion, Effect of disinfection on adhesion of reline polymers.
 • (2007). American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Acrylic removable appliances: Comparative evaluation of different postpolymerization methods.
 • (2007). Toxicology Letters, mRNA-induction and cytokine release during in vitro exposure of human nasal respiratory epithelia to methyl methacrylate.
 • (2007). J Prosthodont, Factors affecting the strength of denture repairs: Topics of interest.
 • (2007). Quintessence Int, Effect of liquid-polish coating on in vivo biofilm accumulation on provisional restorations: Part I.
 • (2007). Dent Mater J, The effect of esthetic fibers on impact resistance of a conventional heat-cured denture base resin.
 • (2007). J Adhesion, Bond strength of a silicone soft lining material to poly (methyl methacrylate) resin treated with maleic anhydride and its terpolymers.
 • (2007). J Mater Sci: Mater Med, Structural damages of maxillofacial bipolymers under solar aging.
 • (2007). General Dentistry, Use of a thermoplastic resin stayplate as an alternative to an acrylic stayplate: A case report.
 • (2007). J Appl Oral Sci, Flexural strength of acrylic resins polymerized by different cycles.
 • (2007). J Prosthodont, The effect of water immersion on the shear bond strength between chairside reline and denture base acrylic resins: Basic science research.
 • (2007). J Appl Polym Sci, The effect of citrate esters as plasticizers on the thermal and mechanical properties of poly (methyl methacrylate).
 • (2007). J Appl Polym Sci, Synthesis andcharacterization of poly (allyl methacrylate) obtained by gamma-radiation.
 • (2007). Dent Mater J, Effect of thermocycling on tensile strength and tear resistance of four soft denture liners.
 • (2007). Dent Mater, Residual monomer of reline acrylic resins- Effect of water-bath and microwave post polymerization treatments.
 • (2006). J Prosthodont, Effect of chemical disinfectants and repair materials on the transverse strength of repaired heat-polymerized acrylic resin.
 • (2006). Journal of Macromolecular Science-pure and Applied Chemistry A, Stereoregular polymerization of methylmethacrylate by atom transfer redical polymerization.
 • (2006). Dent Mater, Effect of fiber volume fraction and length on the wear characteristics of glass fiber reinforced dental composites.
 • (2006). Biotechnology Annual Review, Molecularly imprinted materials as advanced excipients for drug delivery systems.
 • (2006). J Appl Oral Sci, Bond strength of hard chairside reline resins to a rapid polymerizing denture base resin before and after thermal cycling.
 • (2006). J Dent, Effect of relining, water storage and cyclic loading on the flexural strength of a denture base acrylic resin.
 • (2006). European Polymer Journal, Crosslinking and characterization of commercially available poly (UDF-co-HFP) copolymers with 2,4,4-trimethyl-1,6-hexandiamine.
 • (2006). Journal Biomedical Materials Research Part B- Applied Biomaterials, Influence polymerization method, curing proocess, and length of time of storage in water on the residual methyl methacrylate content in dental acrylic resins.
 • (2006). Colleqium Antropologicum, Denture repairs in different regions of Crotia in relation to prosthodontic teams.
 • (2006). J Oral Rehabil, The effect of two fibre impregnation methods on the cytotoxicity of a glass and carbon fibre reinforced acrylic resin denture base material on oral epithelial cells and fibroblasts.
 • (2006). Biomedical Chromatography, Development and application of methods for determination of residual monomer in dental acrylic resins using high performance liquid chromatography.
 • (2006). Int J Prosthodont, Weight loss and surface roughness of hard chairside reline resins after toothbrushing. Influence of postpolymerization treatments.
 • (2006). J Prosthodont, Effect of microwave disinfection procedures on torsional bond strengths of two hard chairside denture reline materials.
 • (2006). J Prosthodont, Effect of disinfectants on the hardness and roughness of reline acrylic resins.
 • (2005). J Prosthet Dent, Hardness of heat-polymerized acrylic resins after disinfection and long-term water immersion.
 • (2005). Polymer Int, Influence of accelerated ageing on methacrylate-based denture resins heterogeneity as viewed by ESR-spin-probe method.
 • (2005). Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, Polymerization of 2-hydroxyethyl acrylate in bulk and solution by chemical initiator and by ATRP method.
 • (2005). J Prosthodont, The effect of water absorption on acrylic surface properties.
 • (2005). J Dent, Effect of microwave disinfection on the flexural strength of hard chairside reline resins.
 • (2005). J Prosthet Dent, Flexural strength of autopolymerizing denture reline resins with microwave postpolymerization treatment.
 • (2005). Dent Mater, Minimization of the inevitable residual monomer in denture base acrylic.
 • (2005). Bio-Medical Materials and Engineering, Dynamic mechanical analysis of provisional resin materials reinforced by metal oxides.
 • (2004). Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied Chemistry, Crystal structure effect in radiation induced solid state polymerization of methacrylamide.
 • (2004). J Prosthet Dent, Repair strength of autopolymerizing, microwave, and conventional heat-polymerized acrylic resins.
 • (2004). J Prosthet Dent, Effect of chemical disinfectants on the transverse strength of heat-polymerized acrylic resins submitted to mechanical and chemical polishing.
 • (2004). Journal of Chromatography A, Methyl methacrylate in poly(methyl methacrylate) - Validation of direct injection gas chromatography.
 • (2004). Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, Molecularly imprinted polymers for drug delivery.
 • (2004). J Prosthet Dent, Residual methyl methacrylate monomer, water sorption, and water solubility of hypoallergenic denture base materials.
 • (2003). Materials Letters, In situ synthesis of CdS/PVK nanocomposites and their optical properties.
 • (2003). J Oral Rehabil, Dimensional stability and dehydration of a thermoplastic polycarbonate-based and two PMMA-based denture resins.
 • (2003). J Appl Polym Sci, Pseudo-interpenetrating polymer networks based on tetrafunctional epoxy resins and poly(methyl methacrylate).
 • (2003). Advances in Polymer Science, Microwave assisted synthesis, crosslinking, and processing of polymeric materials.
 • (2003). Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, A review of microwave-assisted polymer chemistry(MAPC).
 • (2003). Biomaterials, Water absorption of poly(methyl methacrylate) containing 4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride.
 • (2003). Int Dent J, Toxicity of methyl methacrylate in dentistry.
 • (2003). J Appl Polym Sci, Thermal and mechanical properties of microwave- and heat-cured poly(methyl methacrylate) used as dental base material.
 • (2002). J Appl Polym Sci, Dynamic mechanical properties of dental base material reinforced with glass fiber.
 • (2002). J Appl Polym Sci, Mechanical properties of soft liner-poly(methyl methacrylate)-based denture material.
 • (2002). Japanese Journal of Chest Diseases, Pneumoconiosis among Dental Technicians.
 • (2001). J Appl Polym Sci, Thermal and dynamic mechanical properties of 947;-ray-cured poly(methyl methacrylate)used as a dental-base material.
 • (2000). Int J Prosthodont, Water sorption and dimensional changes of denture base polymer reinforced with glass fibers in continuous unidirectional and woven form.
 • (1999). Aust Dent J, Release of methyl methacrylate heat-cured and autopolymerized resins: Cytotoxicity testing related to residual monomer.
 • (1999). J Appl Polym Sci, Thermal and dynamic mechanical properties of microwave and heat-cured poly(methyl methacrylate) used as dental base material.
 • (1999). J Dent, An investigation of the variables which may affect the bond between plastic teeth and denture base resin.
 • (1999). Dent Mater, Residual monomer concentrations in denture-base acrylic resin after an additional, soft-liner, heat-cure cycle.
 • (1998). J Appl Polym Sci, Thermal and mechanical properties of poly (methyl methacrylate) used as dental base material.
 • (1998). European Journal of Oral Sciences, Effect of polymerization temperature and time on the residual monomer content of denture base polymers.
 • (1997). J Dent, Dental materials: 1995 literature review.
 • (1997). Acta Orthopaedica Scandinavica, Exeter and Charnley arthroplasties with Bonelochigh viscosity cement: Comparison of 1127 arthroplasties followed for 5 years in the Norwegian Arthroplasty Register.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Koc D, Dogan A, Bek B (2011). Effect of gender, facial dimensions, body mass index and type of functional occlusion on bite force. Journal of Applied Oral Science, 19(3)(274-279).
 • Korkmaz T, Dogan A, Dogan OM, Demir H (2011). The bond strength of a highly cross-linked denture tooth denture base polymers:A comparative study. Journal of Adhesive Dentistry, 13(85-92).
 • Demir H, Dogan OM, Dogan A (2010). Water Sorption of a Denture Base Resin Reinforced with Different Fibers. Materials Research Innovations, 14 (4)(332-337).
 • MM Mutluay, S. Oguz, D Orstavik, F.Floystrand, A Dogan, E Söderling, T Narhi, I Olsen (2010). Experiments on in vivo biofilm formation and in vitro adhesion of Candida species on polysiloxane liners. Gerodontology, 27(4)(283-291).
 • Dogan A, Korkmaz T, Dogan OM, Keskin S, Demir H. (2009). Tensile bond strength of a highly cross-linked denture tooth to the compression-molded and injection-molded denture base polymers.. J Adhesion, 85(953-970).
 • Demir H, Soygun K, Bolayir G, Dogan A, Keskin S, Dogan OM. (2009). Effects of different denture cleansers on the tensile bond strength of denture liners.. J Adhesion, 85(941-952).
 • Dogan A, Hubbezoglu I, Dogan OM, Bolayir G, Demir H. (2009). Temperature rise induced by various light curing units through human dentin.. Dent Mater J, 28(253-260).
 • Bolayir G, Demir H, Doğan A,Boztuğ A, Doğan OM, Soygun K (2009). Effects of different high alkyl methacrylate monomers on tensile bond strength between resilient liner and acrylic resin. Materials Research Innovations, 13 (4)(431-435).
 • Mutluay MM, Oguz S, Flqystrand F, Saxegaard E, Dogan A, Bek B, Ruyter E. (2008). A prospective study on the clinical performance of polysiloxane soft liners: One-year results.. Dent Mater J, 27(440-447).
 • Dogan OM, Bolayir G, Keskin S, Dogan A, Bek B. (2008). The evaluation of some flexural properties of a denture base resin reinforced with various aesthetic fibres.. J Mater Sci: Mater Med, 19(2343-2349).
 • Hubbezoglu I, Dogan A, Dogan OM, Bolayir G, Bek B. (2008). Effects of light curing modes and resin composites on temperature rise under human dentin: An in vitro study.. Dent Mater J, 27(581-589).
 • Hubbezoglu I, Akaoglu B, Dogan A, Keskin S, Bolayir G, Özcelik S, Dogan OM. (2008). Effect of bleaching on color change and refractive index of dental composite resins.. Dent Mater J, 27(105-116).
 • Dogan A, Ozcelik S, Dogan OM, Hubbezoglu I, Cakmak M, Bolayir G. (2008). Effect of bleaching on roughness of dental composite resins.. J Adhesion, 84(899-916).
 • Dogan OM, Bolayir G, Keskin S, Dogan A, Bek B, Boztug A. (2007). The effect of some esthetic fibers on impact resistance of a conventional heat-cured denture. base resin.. Dent Mater J, 26(232-239).
 • Hubbezoglu I, Bolayir G, Dogan OM, Dogan A, Ozer A, Bek B. (2007). Microhardness evaluation of resin composites polymerized by three different light sources.. Dent Mater J, 26(845-853).
 • Turgut M, Bolayir G, Keskin S, Dogan A, Boztug A, Dogan OM. (2007). Bond strength of a silicone soft lining material to poly (methyl methacrylate) resin treated with maleic anhydride and its terpolymers.. J Adhesion, 83(927-938).
 • Bolayir G, Turgut M, Hubbezoglu I, Dogan OM, Keskin S, Dogan A, Bek B. (2007). Evaluation of laser treatment on reline-base composites.. J Adhesion, 83(117-127).
 • Dogan OM, Keskin S, Dogan A, Ataman H, Usanmaz A. (2007). Structure property of a soft liner material used in denture applications.. Dent Mater J, 26(329-334).
 • Dogan OM, Bolayir G, Keskin S, Boztug A, Dogan A, Bek B. (2006). The effects of some methacrylate monomers used as liquid component on tensile and flexural. strengths of a poly (methyl methacrylate) denture base resin.. Mater Res Innov, 10(122-123).
 • Korkmaz T, Dogan A, Usanmaz A. (2005). Dynamic mechanical analysis of provisional resin materials reinforced by metal oxides.. Bio-Medical Materials and Engineering, 15(179-188).
 • Usanmaz A, Ates J, Dogan A. (2003). Thermal and mechanical properties of microwave-and heat cured poly (methyl methacrylate) used as dental base material.. J Appl Polym Sci, 9(251-256).
 • Aydın O, Atilla G, Dogan A, Aydın MV, Canacankatan N, Kanık A. (2002). The effects of methyl methacrylate on nasal cavity, lung and antioxidant system (An experimental inhalation study).. Toxicologic Pathology, 30(350-356).
 • Karacaer O, Dogan A, Dogan OM, Usanmaz A. (2002). Dynamic mechanical properties of dental base material reinforced with glass fiber.. J Appl Polym Sci, 85(1683-1697).
 • Usanmaz A, Latifoglu A, Dogan A, Akkas N, Yetmez M. (2002). Mechanical properties of soft liner-poly (methyl methacrylate) based denture material.. J Appl Polym Sci, 85(467-474).
 • Usanmaz A, Eser O, Dogan A. (2001). Thermal and dynamic mechanical properties of gamma-ray-cured poly (methyl methacrylate)used as a dental base material.. J Appl Polym Sci, 81(1291-1296).
 • Muhtarogulları IY, Dogan A, Muhtarogulları M, Usanmaz A. (1999). Thermal and dynamic mechanical properties of microwave and heat cured poly(methyl methacrylate used as dental based material.. J Appl Polym Sci, 74(2971-2978).
 • Usanmaz A, Turker F, Dogan A, Akkas N. (1998). Thermal and mechanical properties of poly (methyl methacrylate) used as dental base material.. J Appl Polym Sci, 69(1409-1417).
 • Dogan A, Cevik NN, Bek B, Usanmaz A. (1995). The effect of preparation conditions of acrylic denture base materials on the level of residual monomer, mechanical properties and water absorption.. J Dent, 23(313-318).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Koc D, Dogan A, Bek B (2010). Bite force and influencal factors on bite force measurements: A literature review. European Journal of Dentistry, 4(223-232).
 • Bavbek AB, Dogan OM, Yilmaz T, Dogan A. (2009). The role of saliva in dental erosion and a prosthetic approach to treatment: A case report.. The Journal of Contemporary Dental Practice, 10(74-80).
 • Ergun G, Mutlu Sagesen L, Karaoglu T, Dogan A. (2001). Cytotoxicity of provisional crown and bridge restoration materials: An in vitro study.. J Oral Sci, 43(123-128).
 • Karacaer O, Dogan OM, Tincer T, Dogan A. (2001). Reinforcement of maxillary dentures with silane-treated ultra-high modulus polyethylene fibers.. J Oral Sci, 43(103-107).
 • Ergun G, Dogan OM, Ozkan Y, Demirel E, Dogan A. (2000). Color stability of denture base materials after soaked in different aging solutions.. Balk J Stom, 4(93-97).
 • Ergun G, Dogan A, Ozkul A, Demirel E. (1999). Glass ionomer cement and composit cements: Cytotoxicity effect.. Balk J Stom, 3(103-105).
 • Taner B, Dogan A, Tincer T, Akinay AE. (1999). A study on impact and tensile strength of acrylic resin filled with short ultra-high molecular weight polyethylene fibers.. J Oral Sci, 41(15-18).
 • Dogan A, Dogan OM, Karabiyikoglu G, Aydin C. (1993). Pulmonary function parameters, arterial blood gases and flow volume curves of dental technicians.. J Nihon Univ Sch Dent, 1(16-21).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hubbezoğlu İ, Doğan A, Doğan OM, Demir. H (2008). Kompozit rezin materyallerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sırasında oluşan ısısal değişikliklerin incelenmesi.. CÜ Diş Hek Fak Der, 11(16-22).
 • Dogan A, Karacaer Ö, Dogan OM, Bolayır G, Bek B. (2007). Değişik polimerizasyon yöntemlerinin farklı konsantrasyonlarda cam fiberle güçlendirilen poli (metil metakrilat) protez kaide rezininin transvers dayanımına etkisi.. CÜ Diş Hek Fak Der, 10(20-25).
 • Ergün G, Sağesen LM, Doğan A, Özkul A, Demirel E. (2006). Metil metakrilat monomerlerinin insan gingival fibroblastları üzerine sitotoksik etkisinin in vitro değerlendirilmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 23(97-104).
 • Bolayır G, Keskin S, Doğan OM, Bek B, Doğan A. (2006). Astarlama öncesi akrilik yüzeyin ultraviyole ve nitrik asit uygulamasının kaide rezini ve yumuşak astarda oluşturduğu kimyasal değişikliklerin değerlendirilmesi.. CÜ Diş Hek Fak Der, 9(101-106).
 • Yazıcıoğlu H, Doğan A. (1996). Polimerizasyon tekniklerinin pörözitelere etkisi.. T Klin J Dental Sci, 2(118-121).
 • Yılmaz C, Yaluğ S, Kocabalkan E, Doğan A. (1996). İntercuspal pozisyonda deneysel engelleyici oklüzal temasın anterior temporalis ve masseter kasların maximum diş sıkma sırasındaki aktivitelerine etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 12(27-31).
 • Yazıcığlu H, Doğan A, Demirel E. (1996). Kuron köprü protezlerinde kullanılan üç farklı estetik materyalin sertliklerinin değerlendirilmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 13(9-12).
 • Karacaer Ö, Doğan A. (1995). Değişik post tasarımlarının dişte oluşan stres dağılımına etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 12(23-28).
 • Yılmaz C, Yaluğ S, Kocabalkan E, Doğan A. (1995). Çiğnemede taraf tercihi ve elektromyografik olarak değerlendirilmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 12(11-15).
 • Karacaer Ö, Doğan A, Gürbüz R. (1995). Polietilen ve karbon fiber ile desteklenmiş akrilik rezinlerin kırılmaya karşı dirençleri.. GÜ Diş Hek Fak Der, 12(69-74).
 • Karacaer Ö, Doğan A. (1995). Pulpasız dişlerde dişte oluşan stres dağılımına postun etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 12(17-22).
 • Karacaer Ö, Karaaslan A, Doğan A, Özenci H. (1994). Yumuşak astar materyallerinin candida albicans üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 11(101-107).
 • Karacaer Ö, Karaaslan A, Doğan A. (1994). Protez yapıştırıcı maddelerde mikrobiyal kontaminasyonun araştırılması.. GÜ Diş Hek Fak Der, 11(97-101).
 • Yılmaz C, Doğan A. (1993). İki farklı okluzyona göre hazırlanan tam protezlerde m. masseter ve m. temporalis anterior aktivasyonlarının elektromyografik olarak incelenmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 1(75-89).
 • Köküuslu C, Doğan A, Bek B, Karademir N, Demirel E. (1993). Metil metakrilat monomerin fibroblastlar üzerine etkisinin invitro olarak değerlendirilmesi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 10(67-74).
 • Bek B, Doğan A, Demirel E. (1989). Ağızda kullanılan farklı metalik alaşımlarda korozyon ürünlerinin in vitro değerlendirilmesi.. HÜ Diş Hek Fak Der, 13(259-261).
 • Bek B, Doğan OM, Doğan A. (1989). Yumuşak astar materyallerinin reziliens özellikleri.. GÜ Diş Hek Fak Der, 6(13-22).
 • Doğan OM, Bek B, Doğan A. (1989). Yumuşak astar materyallerinde protez temizleyicilerinin etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 6(1-11).
 • Doğan A, Doğan OM, Yılmaz C. (1988). Hareketli bölümlü protezlerde FGP tekniğiyle okluzal ilişki temini.. GÜ Diş Hek Fak Der, 5(229-236).
 • Doğan OM, Bek B, Doğan A. (1988). Farklı simanların pH değerlerinin indirekt ölçümü.. AÜ Diş Hek.Fak.Der, 15(189-191).
 • Bek B, Doğan A. (1988). Farklı siman çözünürlüğünün invitro araştırılması.. GÜ Diş Hek Fak Der, 5(125-133).
 • Doğan A, Doğan OM, Saygun N. (1987). Doku şartlandırıcı materyallerin ağzın bakteriyolojik durumuna etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 4(35-41).
 • Doğan A, Doğan OM. (1987). Tam protezlerde nötral bölge ve protez yüzeyleri.. GÜ Diş Hek Fak Der, 4(155-163).
 • İşcan HN, Doğan A. (1987). Bir vaka nedeniyle protetik tedavi öncesi ortodontik uygulama.. GÜ Diş Hek Fak Der, 4(169-183).
 • Doğan A, Demirköprülü H, Yılmaz C. (1987). Protez yapıştırıcı maddelerin ağzın bakteriyolojik florasına etkileri.. GÜ Diş Hek Fak Der, 4(141-147).
 • Doğan A, Doğan OM. (1986). Nötral bölge tesbit edilerek tam protez yapımı.. GÜ Diş Hek Fak Der, 3(109-125).
 • Doğan A. (1985). Bir overdenture uygulaması.. GÜ Diş Hek Fak Der, 2(209-215).
 • Doğan A. (1985). Sabit bölümlü protezlerde estetik.. GÜ Diş Hek Fak Der, 2(245-262).
 • Doğan A. (1985). Dişhekimliğinde kullanılan ölçü dezenfeksiyonunun materyalin boyutsal değişimine etkisi.. GÜ Diş Hek Fak Der, 2(57-63).
 • Ulusoy M, Doğan A, Denli N. (1985). Protez kaide plaklarının ısı iletimindeki rolü.. AÜ Diş Hek Fak Der, 13(171-177).
 • Ulusoy M, Doğan A. (1985). Aşırı atrizyonlu vakalarda değişik bir protetik tedavi yaklaşımı.. AÜ Diş Hek Fak Der, 12(145-154).
 • Ulusoy M, Öktem A. (1984). Müteharrik bölümlü protezlerin alveolar kemik rezorbsiyonu ve dişeti çekilmesi üzerine etkileri.. AÜ Diş Hek Fak Der, 11(204-205).
 • Ulusoy M, Öktem A. (1984). Müteharrik bölümlü protezlerin ağız sağlığı üzerine etkileri.. AÜ Diş Hek Fak Der, 11(79-101).
 • Ulusoy M,Can G, Öktem A. (1983). Müteharrik bölümlü protezlerin diş mobilitesindeki rolü.. AÜ Diş Hek Fak Der, 10(139-148).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Effects of The Different High Alkyl Methacrylate Monomers on Tensile Bond Strength Between Resilient Liner and Acrylic Resin: Part II (Poster Dalında İkincilik) (2009)
 • Farklı Protez Temizleme Ajanlarının Bazı Protez Astar Materyallerinin Bağlantı Dayanımına Etkileri (Poster Dalında Birincilik) (2009)
 • Reinforcement of a denture base resin with some aesthetic fibers (Poster Dalında Birincilik) (2006)
 • Bilmsel Yayınları Teşvik Ödülü (20 Adet) (1995)

Proje

 • Diizosayanat ile dialkol polimerlerinin metil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi ve ATR-FTIR ile karakterizasyonu (2007) TÜBİTAK
 • Bruksizmli hastalarda iki farklı okluzal splintin kas aktivitesi, eklem sesleri ve ısırma kuvveti üzerine etkisinin in vivo araştırılması (2007) CÜBAP
 • Farklı yönde sıkıştırılan vidalı abutmentların metal altyapı üzerindeki pasif uyumluluğunun strain gauge yöntemi ile in-vitro karşılaştırılması"; (2006) GÜBAP
 • Kompozit rezinlerin in vitro şartlarda LED ve UV ışınları altında polymerize edilmesi (2004) GüBAP
 • Farklı yumuşak astar materyalleriyle kaide plaklarının bağlantısı ve bazı mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi.(Tez Çalışması) (2002) GÜBAP
 • Farklı Tekniklerle Polimerize Edilen Akrilik Kaide Rezinleri İle Akrilik Dişlerin Bağlantısının Biyomekanik Değerlendirilmesi (2001) DPT
 • Akrilik rezin protez materyallerinin reolojik özelliklerini etkileyen faktörler (Tez çalışması) (1997) GÜBAP