Arş. Gör. Abdullah Mücahit ASLAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Aslan, A. M. ve Güven, M. (2019). Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52),(109-148).
 • Işık, Ş., Çarkıt, E. ve Aslan, A. M. (2019). Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verebilirlik Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • ASLAN, A.M., İNCEMAN KARA, F., KAYIR, M. ve KAN, A. (2018). Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Turkish Studies, 13(27),(107-122.).
 • GUVEN, M. ve ASLAN, A.M. (2018). Psikolojik Danisma Ve Rehberlik Alaninda Türkiye'deki Bilimsel Dergilerdeki Yayinlanan Makaleler Üzerine Bir Inceleme. Uluslararasi Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55),(593-604).
 • Işık, Ş. ve Aslan, A. M. (2018). Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin, X. International Congress of Educational Research (27-30 April), Kongre Tam Metin Kitabı (p. 406-420), Nevşehir.,
 • Yüksel, G. ve Aslan, A. M. (2018). Psikolojik Danışma Sürecine Farklı Bir Bakış: Psikolojik Danışmada Hata,, X. International Congress of Educational Research (27-30 April), Kongre Tam Metin Kitabı (p. 393-405), Nevşehir.,
 • ASLAN, A.M., KOÇ, H. ve BÜYÜKSEVİNDİK, B. (2018). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3),(143-160).
 • ASLAN, A.M. ve GÜVEN, M. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlığında Konsültasyon Süreci ve Modelleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 6 (2),(118-131).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Aslan, A. M., İnceman Kara, F., Kayır, M. ve Kan, A. , 2018. Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği'nin Geliştirilmesi, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018) ,Samsun
 • Işık, Ş., Çarkıt, E. ve Aslan, A. M. , 2018. Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018) Samsun
 • Bacanlı, F. ve Aslan, A. M., 2018. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programına Yeni Başlayan Öğrencilerin Pdr‟ye İlişkin Görüşleri, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018) ,Samsun
 • Güven, M & Aslan, A. M., 2017. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Yayınlanan Makalelerdeki Araştırma Eğilimleri, International Education Management Forum (19-21 October 2017), Özet Bildiri Kitabı (s.452-454), Ankara.
 • Aslan, A.M., Koç, H. & Büyüksevindik, B., 2017. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı 1. Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri, II. Ines International Academic Research Congress (18- 21 October 2017) ,Abstracts Book (s.321), Alanya/Antalya.
 • Aslan, A. M. ve Güven, M., 2017. Okul Psikolojik Danışmanlığında Konsültasyon Süreci ve Modelleri, 2nd World Congress on Lifelong Education (14-15 April 2017), Program and Paper Abstracts, p.31, Antalya.
 • Aslan, A. M. ve Güven, M., 2017. Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları, IV. International Eurasian Educational Research Congress (11-14 May 2017), Conference Proceedings, p.1541-1542, Denizli.
 • Aslan, H. ve Aslan, A. M., 2017. Beden İmajı Üzerine Bir Derleme, IV. International Eurasian Educational Research Congress (11-14 May 2017), Conference Proceedings, p.1433-1434, Denizli.
 • Kayır, M. ve Aslan, A. M. , 2016. Lise Öğrencilerinin Yaşamda Anlam Düzeyleri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 1st Eurasian Congress on Positive Psychology (28-30 April 2016), Books of Abstracts, p.82-84, İstanbul.
 • Aslan, A. M. ve Aslan, H., 2016. Maneviyatın Ruh Sağlığı İle İlişkisi ve Ölçülmesi, 1st Eurasian Congress on Positive Psychology (28-30 April 2016), Books of Abstracts, p.347-348, İstanbul.
 • Aslan, A. M. , 2015. Konsültasyon Üzerine Bir Derleme, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (7-9 Ekim 2015), Bildiri Özetleri Kitabı, s. 532-534, Mersin.

Seminer

 • "BİR PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ OLARAK PDR HİZMET ALANINDA KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI". Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM Akademi Birimi Tarafından Düzenlenen Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik 12.10.2018 Tarihinde Verilen Eğitim. (2018) Ordu