Uzman. Aylin ATIK SEYIDE

 Yüksek Lisans Rezi   2001  " TCDD'nin Reklam ve Tanıtımında Alternatif Stratejiler"