Öğr. Gör. Dr. Ayşen AKBAŞ TUNA

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • KESKİN, Emrah; ÖRGÜN Emrah; AKBAŞ TUNA, Ayşen; TUNA, Muharrem , 2016. Conceptual Analysis of Quality through Word Association Test, Proceedings of 33rd International Business Research Conference Dubai
 • Muharrem Tuna, Issam Ghazzawi, Ozan Çatır, Ayşen Akbaş Tuna, 2011. TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE OF TURKEY’S HOSPITALITY INDUSTRY, Society for Advancement of Management Orlando, USA
 • KENDİRLİ, Selçuk, TUNA, Muharrem, ÇAĞIRAN KENDİRLİ, Hülya, AKBAŞ TUNA, Ayşen, 2011. KOBİ’LERDE RİSK YÖNETİMİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ’, 3rd International Congress on Entrepreneurship Kırgızistan
 • TUNA, Muharrem , ÇATIR, Ozan, AKBAŞ TUNA, Ayşen, 2011. KARİYER PLANLAMA VE KARİYER KARARI ALMA:UŞAK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BİR UYGULAMA, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Aydın
 • TUNA, M., ARSLAN, M., KONAKLIOĞLU, E., AKBAŞ TUNA, A., 2010. Eğitim Öğretim Kurumlarında Kalite ve Verimliliğin Artırılmasında Bir Araç: EFQM Mükemmellik Modeli, 16th WORLD PRODUCTIVITY CONGRESS AND EUROPEAN PRODUCTIVITY CONFERENCE 2010 PROGRAMME Turkey
 • Pusuluk,S.C., Tengilimoğlu, D., TUNA AKBAŞ .A., 2010. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleğine Etkileri, Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Erzurum, Atatürk Üniversitesi
 • TUNA, Muharrem; ABDÜRREZZAK, Ali Osman; AKBAŞ TUNA, Ayşen, 2008. Örgütsel Çatışmalarda Cinsiyet Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Antalya
 • TUNA, Muharrem; ABDÜRREZZAK, Ali Osman; AKBAŞ TUNA, Ayşen, 2007. Örgüt İklimi ve Yenilikçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi Çorum, Hitit Üniversitesi

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Yürütme Kurulu Üyesi, Çorum, Hitit Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Toplam Kalite Yönetimi (2010-2011)
 • İletişim ve İnsan İlişkileri (2010-2011)
 • Büro Hizmetleri Teknikleri (2010-2011)
 • Pazarlama (2010-2011)
 • Temel Bilgi Teknolojileri (B1) (2010-2011)
 • Temel Bilgi Teknolojileri (B2) (2010-2011)

Yabancı Dil

 • 2014 / 85

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Hakan ATAY Yılmaz AKGÜNDÜZ Rahman TEMİZKAN Barış ERDEM Aziz Gökhan ÖZKOÇ Murat YEŞİLTAŞ Gürkan AKDAĞ Burak Murat DEMİRÇİVİ Ayşen AKBAŞ TUNA Fatih TÜRKMEN Ebru TARCAN İÇİGEN Mustafa YILDIRIM Yasin KELEŞ. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi. İnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Muharrem TUNA Ayşen AKBAŞ TUNA. (2012). Büro Yönetimi. Büro Yönetimi Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • MuharremTUNA, Mehmet ARSLAN, Ahmet TAYFUN, Akyay UYGUR, Belgin AYDINTAN, Cemalettin AKTEPE, Burhan KILIÇ, Ece KONAKLIOĞLU, Nafiz TURGUT, İlkay GÜLER, Ayşen AKBAŞ TUNA, Serhat Adem SOP, Kazım ÖZTÜRK. (2012). KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ. Türkiye. DETAY YAYINCILIK.
 • Muharrem Tuna, Mehmet Arslan, Ahmet Tayfun, Belgin Aydıntan, Cemalettin Aktepe, Burhan Kılıç, Ece Konaklıoğlu, İlkay Güler, Ayşen Akbaş Tuna. (2011). Mükemmellik Modeli ile Eğitim Kurumlarında Kalite Yönetimi. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın çalışmaları sonucu tüm dünyada kabul gömüş olan Mükemmellik Modeli (EFQM) Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Doç.Dr. Muharrem TUNA, Öğr.Gör. Ayşen AKBAŞ TUNA. (2007). Kurumsal Kimlik Yönetimi. Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Doç.Dr. Muharrem TUNA, Öğr.Gör. Ayşen AKBAŞ TUNA. (2006). Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri. Türkiye. Detay Yayıncılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • TUNA Muharrem, GHAZZAWİ Issam, YEŞİLTAŞ Murat, AKBAŞ TUNA Ayşen ve ASLAN, Sıddık (2016). The Effects of the Perceived External Prestige of the Organization on Employee Deviant Workplace Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(366-396).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşen AKBAŞ TUNA, Yasin BOYLU (2016). Algılanan Örgütsel Destek ve İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş Halinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(505-521).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (2013)