Ad Çalıştığı Birim Telefon
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu  Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Tıp Tarihi ve Etik +90312 202 74 38
+90312 202 74 45 (Sekr)