Ad Çalıştığı Birim Telefon
Prof. Dr. Adnan ABACI  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji 0.312.202.5631 0.532 526 1755
Öğr. Gör. Dr. Asife ŞAHINARSLAN  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji
Prof. Dr. Gülten Taçoy  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji
Prof. Dr. Bülent Nuri Boyaci  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji 2025629
Arş. Gör. Çağri YAYLA  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji
Prof. Dr. Mustafa CEMRI  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji
Arş. Gör. Hilal OLGUN  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji
03123220553
HASTABAKICI Musa İmamoğlu  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Kardiyoloji