Ad Çalıştığı Birim Telefon
Doç. Dr. Ahmet DEMIRCAN  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp 3122025045
Doç. Dr. Fikret BİLDİK  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp
Arş. Gör. Gökhan AKSEL  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp 5053508690
Arş. Gör. Dr. Gültekin KADI  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp
Doç. Dr. İsa Kılıçaslan  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp 2025534
Doç. Dr. Mehmet Akif KARAMERCAN  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp Bölüm Sekreteri: +90 312 202 5517 Oda Telefonu: +90 312 202 4400
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ASLANER  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp
Arş. Gör. Sezin BOZKURT  Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Acil Tıp