Ad Çalıştığı Birim Telefon
PROGRAMCI . .  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu
YÜK.OK.SEKRETERİ Günal Doğan  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu
Öğr. Gör. RAGIP AKYÜREK  Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu