Ad Çalıştığı Birim Telefon
Öğr. Gör. Ayfer ÖZDEMIR  Teknik Eğitim Fakültesi > Matbaa Eğitimi > Dizgi Eğitimi Odam: 0312 202 87 39