Prof. Dr. Şerif AKTAŞ

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezleri

1-Osman Gündüz, Selahaddin Enis (Hayatı, Edebi Kişiliği, Hikayeciliği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.

2-Yakup Çelik, Ziya Paşa'nın Şiirini Yapan Unsurlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

3-Ahmet Fikret Kılıç, Ali Kemal'in Gazete ve Mecmualardaki Kültür-Edebiyat-Sanat Yazıları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989. 4. Zülfiye Gültekin, Safveti Ziya Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

5-Tevfik Sütçü, Hersekli Arif Hikmet Divanı`nın Tema Bakımından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

6-Nurgül Balcı, İzzet Melih Devrim'in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

7-Nevin Avcıoğlu (İspirlioğlu), Safvet Nezihi Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

 8- Dinara Düysebayeva, Maupassant Tarzı Hikâye ve Refik Halid Karay, Muhtar Avezov, Sabahattin Ali`nin Hikâyeciliği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

9-Abdürrahim Karadeniz, Türk Düşünce ve Edebiyatında Yurt ve Dünya Dergisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

10-Nusret Kılıç, Mehmet Rauf, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

11-Özgür İldeş, Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Mekân, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

12-Metin Polat, Sabahattin Ali`nin Roman ve Hikâyelerinde Mekân ve Mekânın Anlatımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

13-Elvan Torun, Yücel Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Edebi Faaliyetler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

14-Fatih Sakallı, Bilgi Mecmuası'nın Fikri ve Edebi Bakımdan Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

15-Murat Coşkun, Dostoyevski Düşüncesinde İnsanın Özgürlüğü Problemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

16-Şennur Süleyman, Sesler Dergisindeki Tenkit Yazıları ve Edebi Düşünce, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

17-Satı Yücel, Yeditepe Dergisi Etrafında Gelişen Edebi Faaliyetler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Doktora Tezleri

 

 1. İsmail Çetişli, Memduh Şevket Esendal, İnsan ve Eser, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989

2. Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali, İnsan ve Eser, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1991

3-Banıçiçek Kırzıoğlu, Samiha Ayverdi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

4-A. Kerim Dinç, Namık Kemal'in Tiyatrosu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.

5-Osman Gündüz, Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.

6-Mehmet Törenek, Mehmed Rauf'un Roman ve Hikâyeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

7-Feridun Alper, Tarık Buğra Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

8-Engin Özcan, Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

9-Yakup Çelik, Attila İlhan'ın Şiiri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

10-Ahmet Fikret Kılıç, Ali Kemal ve Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

11-Vedat Kurukafa, Kemal Tahir`in Romanları Üzerine Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

12-Cihan Özdemir, Hüseyin Nihal Atsız'ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

13-Ahmet Demir, Sosyal Gerçekçilik Anlayışı ve Sadri Ertem'in Roman ve Hikâyelerinde Yapı, Tema, Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

14-Meral Demiryürek, Sermet Muhtar Alus Hayatı-Sanatı-Eserleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

15-Mehmet Doğan, Cemal Süreya'nın şiiri (yapı, tema ve anlatım), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

16-Sevim Karabela, Fakir Baykurt (hayatı ve romanları üzerine bir inceleme), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

17-Mustafa Kurt, 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Varoluşçu Felsefeden Etkilenen Yazarların Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

18. Mehmet Kaygana, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1919-1944 Yılları Arasında Yazdığı Romanlarda Yapı, Tema ve Anlatım

19. İmran Ağca, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Yaptırmakta Olduğu Doktora Tezleri (2009 Mart İtibariyle)

 

 1. Şenol Aktürk, Sosyal Gerçekçi Yönüyle Suat Derviş’in Romanları, Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

2. Dinara Duisebayeva, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat ile Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” Adlı Eserinin Tema Bakımından İncelenmesi

3. Fatih Sakallı, Burhan Günel’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

4. Hasan Yürek, Mehmet Eroğlu’nun Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

5. Şerefnur Atik, Latife Tekin’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

6.  Musa Demir, Aziz Nesin’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

7. Ertan Erol, Kerim Korcan’ın Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

8. Özlem Kayabaşı, 1960 -1980 Arasında Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Problemleri

9. Jale Gülgen, Can Yücel, Hayatı, Sanat ve Eserlerinin İncelenmesi