Doç. Dr. Nazan KIRCI

Mimarlık

Lisans

 • 1987 - 1991, KTÜ Mimarlık Bölümü

Yüksek Lisans

 • 1991 -1994, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Doktora

 • 1994-2001 KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

İş Deneyimi

 • 1992-2002 KTÜ Mimarlık Bölümü -Araştırma Görevlisi 2002 -2007 Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü- Öğretim Görevlisi. 2007-2012  yıllarında Yard. Doç. Dr. Ünvanı ile kurumdaki çalışmalarda bulunmuştur. 2004 yılında Texas Tech College of Architecture'da akademik çalışmalarda bulunmuştur.

İlgi Alanları

 • 20.yy Mimarlık Kuram ve Uygulamaları.

  Dekonstrüktivizm.

  Mekan Sentaksı, Mimari Morfoloji.

  Mimarlık Eğitimi.

  Çevresel Psikoloji, Çevre Davranış İlişkileri.

  Mimarlık Kültür İlişkisi.

  Konut Çalışmaları.

 

© 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı