Yrd. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR

Edebiyat Fakültesi > Sanat Tarihi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Beylikler Dönemi Yapılarında Taş Süslemede Görülen Geçme Geometrik Kompozisyonlar, Ortaçağ";da Anadolu. Prof. Dr. Aynur Durukan";a Armağan ANKARA
 • "14.-15. Yüzyılda Doğu Anadolu Yapılarında Taş Süsleme.(Geometrik ve Bitkisel Süsleme).", Uluslararası İmparatorlukların Kesiştiği Yerde: 14.-15. Yüzyıllarda Doğu Anadolu iSTANBUL
 • "Balat İlyas Bey Camii Cephe Düzenlemesi ve Pencere Süslemeleri",, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Ankara
 • Semih İstanbulluoğlu, ";BTC HPBH Projesi Kahramanmaraş-Geben Kayranlık Gözü Kurtarma Kazısı 2004";, 27. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Antalya
 • "Amasya Gök Medrese Camii Süsleme Programı", Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Ankara
 • "BTC HPBH Projesi Sazpegler Kurtarma Kazısı, 26. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Konya
 • "Salnamelere Göre Osmanlı Döneminde Tarsus.", Cumhuriyetimizin 75.Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Mersin-Tarsus
 • "Sultan Reşat Türbesi Metal, Sanduka Parmaklık Süslemeleri",, Tarihi,Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan İstanbul
 • "BTC HPBH Projesi Çilhoroz Kurtarma Kazısı", 26. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Konya
 • "Ayaş Ulu Camii Minberi.", Ayaş ve Çevresi Kültür-Sanat Araştırmaları Ankara-ayaş
 • H.örcün Barışta, Murat çerkez, Hakan Çetin, Nurşen Fındık, "Yaygın Eğitim Kurumları Programlarındaki Geleneksel Türk El Sanatları Üzerine.", Türkiye"de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri İZMİR

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 1967-2007 Yılları Arasında Eski Ahlat Kazılarında Ortaya Çıkarılan Akıtlar /Kurganlar Hakkında DENİZLİ
 • ";Meydanlık Mezarlığı 2006-2007 Yılı Kazı Çalışmaları ve Akıtlar Üzerine"; BİTLİS/AHLAT
 • I.Beypazarı Kültür ve Sanat Sempozyumu Ankara-Beypazarı
 • IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Erzurum
 • Sanatta-Anadolu Asya İlişkileri Sempozyumu. Prof.Dr. Beyhan Karamağaralı"ya Armağan Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • X. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları(Prof.Dr. H.Örcün Barıştaya Armağan Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Aksaray Şehir Merkezindeki Tarikat Yapıları
 • Safranbolu Şehrinde 17-19.Yüzyıl Osmanlı Camileri
 • 13.-14. Yüzyıl Tokat Merkez Yapılarında Taş Süsleme

Dersler

 • ISLAM SANATI I (2010-2011)
 • ALAN ARAŞTIRMASI-SEMİNER (2010-2011)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2010 - 2011)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ I (2010-2011)
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2009-2010)
 • TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ VE KAZI TEKNİKLERİ (2009- 2010)
 • CUMHURİYET DÖNEMİ HALK SANATI-II 1 (2006-2007 BAHAR)
 • CUMHURİYET DÖNEMİ HALK SANATI - I 1 (2007-2008 GÜZ)
 • ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE TAŞ SÜSLEME 1 (2006-2007 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 2 (2006-2007 GÜZ)
 • BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİNDE TAŞ SÜSLEME 1 (2005-2006 BAHAR)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2007-2008 GÜZ)
 • SEÇMELİ-I (TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI) 1 (2004-2005 GÜZ)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II 1 (2002-2003 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II (2003-2004 BAHAR)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-I 1 (2006-2007 GÜZ)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ II (2004-2005 GÜZ)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ II (2005-2006 GÜZ)
 • HALK BİLİM 1 (2004-2005 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 1 (2007-2008 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 2 (2007-2008 GÜZ)
 • CUMHURİYET DÖNEMİ HALK SANATI - I 1 (2006-2007 GÜZ)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-II (2006-2007 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ II (2003-2004 GÜZ)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ II (2007-2008 GÜZ)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-I (2007-2008 GÜZ)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-II (2007-2008 BAHAR)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2004-2005 GÜZ)
 • ORTAÇAĞ ANADOLU ARKEOLOJİSİ-II (2005-2006 BAHAR)
 • Beylikler Devri Mimarisi (2004-2005 GÜZ)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-II (2004-2005 BAHAR)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-I 1 (2005-2006 GÜZ)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ-II 1 (2005-2006 BAHAR)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2005-2006 GÜZ)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2005-2006 BAHAR)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2006-2007 GÜZ)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2006-2007 BAHAR)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2007-2008 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II (2004-2005 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II (2005-2006 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ II (2006-2007 GÜZ)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II (2007-2008 BAHAR)
 • SELÇUKLU VE BEYLİKLER D.SÜS. SANATI (2003-2004 GÜZ)
 • HALK BİLİM 1 (2003-2004 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 2 (2005-2006 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 1 (2005-2006 GÜZ)
 • HALK BİLİM 1 (2005-2006 GÜZ)
 • OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ (2004-2005 BAHAR)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ-II (2006-2007 BAHAR)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2004-2005 GÜZ)
 • ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 1 (2006-2007 GÜZ)
 • HALK BİLİMİ 1 (2007-2008 GÜZ)
 • CUMHURİYET DÖNEMİ HALK SANATI-II (2007-2008 BAHAR)
 • İslam Sanatı I (2008-2009)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ I (2009-2010)
 • ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME I (2008-2009)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2008-2009)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2007-2008)
 • İSLAM SANATI II (2009-2010)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ II (2008-2009)
 • İSLAM SANATI II (2008-2009)
 • BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ I (2008-2009)
 • ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME II (2008-2009)
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2008-2009)
 • ALAN ARAŞTIRMASI-SEMİNER (2008-2009)
 • ALAN ARAŞTIRMA-SEMİNER (2009-2010)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I (2009-2010)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II (2008-2009)
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II (2007-2008)
 • İSLAM SANATI I (2009-2010)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2009). CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜRÜ. ATATÜRK DÖNEMİ 1920-1938.. TÜRKİYE. GRAFİKER.
 • (2009). CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜRÜ. ATATÜRK DÖNEMİ 1920-1938.. TÜRKİYE. GRAFİKER.
 • Nermin ŞAMAN DOĞAN. (2007). "Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme" Anadolu Selçuklu Döneminde Kervansaraylar. Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • (2007). Anadolu Selçuklu Döneminde Kervansaraylar"Anadolu Selçuklu Kervansarayları Kataloğu". Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Nermin ŞAMAN DOĞAN. (2007). "Konya Mevlana Müzesi"nde Bulunan Memluklu Dönemi Cam Kandilleri" Mevlana,. Türkiye. Mevlana Müzesi.
 • (2007). "Anadolu Selçuklu Kervansarayları Genel Bibliyoğrafya Denemesi" Anadolu Selçuklu Döneminde Kervansaraylar. Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • (2006). Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı"Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Kenti",. Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • (2004). The Cultural Heritage in The Towns of Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova and Rumkale,. Türkiye. GAP.
 • (2002). Türkler,"Beylikler Dönemi Mimarisinde Taş Süsleme Programı",. Türkiye. Yeni Türkiye Yayınları.
 • (2002). Türkler,"Beylikler Dönemi Mimarisinde Figürlü Süsleme",. Türkiye. Yeni Türkiye.
 • (2002). Türkler,"Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri",. Türkiye. Yeni Türkiye.
 • (2002). "Anonim IV Sembolik Mezar (JL 230 Açması) 2000 Yılı Kazısı", Moğolistan"daki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları. Türkiye. TİKA.
 • (1999). Birecik,Halfeti,Suruç,Bozova İlçeleri ile Rumkaledeki Taşınmaz Kültür Varlıkları. Türkiye. GAP Yayınları.
 • (1999). Birecik,Halfeti,Suruç,Bozova İlçeleri ile Rumkaledeki Taşınmaz Kültür Varlıkları,"Ortaçağ Sonrasında Birecik ve Çevresi",. Türkiye. Afşaroğlu Matbaası.

Editörlük

 • (2009). X.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. Prof. Dr. H.Örcün Barıştaya Armağan,

Atıf

 • (2002). Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öneye Armağan, 1013 Ekim 2001, Bildiriler,, "Balat İlyas Bey Camiinin Taş Süslemeleri Hakkında Bir Araştırma"

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Araştırma Grubu Başarı Ödülü (2001)

Proje

 • "Sinop ve İlçelerindeki Türk Dönemi"ne Ait Yapıların Belgelenmesi" (2001) Türk Tarih Kurumu
 • Manisa ve İlçelerindeki Türk Dönemi"ne Ait Yapıların Belgelenmesi" (2000) Türk Tarih Kurumu
 • Şanlıurfa İli Birecik-Halfeti-Suruç-Bozova İlçeleri ile Rum Kalede"ki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Belgelenmesi (1998) T.C. BAŞBAKANLIK GAP İdaresi
 • Gaziantep-Şira Hanının Restorasyonu (1996) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Hacettepe Üniversitesi
 • Gaziantep Kalesi ve Tarihi"nin Araştırılması (1993) T.C. Gaziantep Valiliği - Hacettepe Üniversitesi

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı

 • ESKİ AHLAT ŞEHRİ KAZISI
 • "Erzincan Dumantepe" Kurtarma Kazısı
 • Ankara-Eyne Bey Hamamı
 • Orhun Abideleri Kazısı
 • Kahramanmaraş - Andırın Minnetpınarı" Kurtarma Kazısı
 • Eski Ahlat Şehri" Kazıları
 • "Erzincan-Çayırlı Çilhoroz" Kurtarma Kazısı
 • "Kahramanmaraş-Kayranlık Gözü" Kurtarma Kazısı
 • İstanbul-Eyüpsultan-Saliha Sultan Çeşmesi
 • İstanbul-Eyüpsultan Cafer Paşa Türbesi
 • Eski Ahlat Şehri" Kazıları
 • Kastamonu Yakup Ağa Külliyesi Kazısı
 • ESKİ AHLAT ŞEHRİ KAZISI