Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İktisat

Lisans

  • LİSANSIMI,ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİMALİYE BÖLÜMÜNDE AĞUSTOS 1968'DE TAMAMLADIM.

Yüksek Lisans

  • Akademik mesleğe "İktisat Asistanı" olarak başladığım yıllarda yüksek lisans yoktu.

Doktora

  • Adana İTİA'nde başladım. Programı, 1973'de tamamladım. Tez konum "Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları" başlığını taşımakta idi. Doktora çalışmalarımı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Aziz Köklü'nün danışmanlığında yürüttüm.

İş Deneyimi

  • Mesleğe giriş tarihim Nisan 1969'dur. İktisat Doktoru ünvanını 1973'de kazandım. 1973 - 1974 yıllarında İngiltere'de doktora sonrası çalışmalarda bulundum. 1978'de İktisat Doçenti ünvanını aldım. Doçentlik tezimin başlığı "İçe Yönelik Sanayileşme Politikası" adını taşımaktadır. 1988'de Üniversite Profesörlüğüne yükseltildim ve atandım. Yüksek Okul Müdürlüğü, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde bulundum. Fakülte Dekanlığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlıkladı görevlerini üstlendim. Üniversite Senato Üyeliği, Ünevirseti Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundum. Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlıklarını üstlendim.

Doğum Yeri

  • 21.06.1946

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • İktisat Kuramı ve Politikası Uluslararası İktisat Kuramı ve Politikası AB ve Türkiye İlişkileri(Ekonomik Açıdan) Ekonomik Küreselleşme ve Bölgeselleşme Ekonomik Bütünleşme Kuramı ve Uygulamaları