Prof. Dr. Ceyla İRKEÇ

Lisans

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroloji

Doktora

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

İş Deneyimi

  • Uzman, Nöroloji AD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman, Institute of Neurology, Queen Square, London Doç., Nöroloji AD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof., Nöroloji AD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğum Yeri

  • Ankara

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Genel Nöroloji Multipl Skleroz Nöro Behçet Hastalığı Başağrısı ve Diğer Nörolojik Ağrılar Alzheimer Hastalığı ve diğer Demanslar Nöroimmünoloji