İbrahim COŞKUN

Lisans

  • (1996) Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD

Yüksek Lisans

  • (2006) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Doktora

  • (2007) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı (Devam Ediyor...)

İş Deneyimi

  • 1996-1997 MEB öğretmen, 1997-2006 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araş. Gör. 2007- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Araş. Gör.

Doğum Yeri

  • YOZGAT 10.05.1973

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Türkçe Öğretimi, İlkokuma-Yazma Öğretimi, Yazma Öğretimi, Dilbilgisi Öğretimi, Okuma Güçlükleri, Yazma Güçlükleri, Nitel Araştırma Teknikleri, Bilgisayar Ortamında İstatistik.