Yrd. Doç. Dr. Hanifi Çinici

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Okuyucu, H., Cinici, H., Konak, T. (2013). “Coating of nano sized ionically conductive Sr and Ca doped LaMnO3 films by sol-gel route”. Ceramics International, 39(903-909).
 • Arif Uzun, Ugur Gökmen, Hanifi Cinici, Hasan Koruk, Mehmet Turker (2013). "Investigation of Modal Properties of AlSi7 Foam Produced by Powder Metallurgy Technique". Materials Testing , 07-08(598-601).
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak ve Hanifi Çinici, (2013). “Mekanik alaşımlama süresinin Al + %10 Al2O3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi”. Journal of The Faculity of Eng. and Arch. of Gazi univ. , 28(3)(635-643).
 • M.Türker, Y. Özçatalbaş, H. Çinici, U. Gökmen, A. Uzun (2011). Effect of Foaming Agent on the Structure and Morphology of Al and Alumix 231 Foams By Powder. Materials Science Forum, 672(297-302).
 • Cinici, H., Karacif, K., Kafkas, F., Citak, R. (2011). Effect of electrolytic nickel coating on fatigue life of iron based P/M parts. Kovove Materialy-Metallic Materials, 49(5)(355-359).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yakup TURGUT, Hanifi ÇİNİCİ, İsmail ŞAHİN, Tayfun FINDIK (2011). Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites. Scientific Research and Essays, 6/10(2056-2062).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Halil Karakoç, Hanifi Çinici,Ramazan Çıtak (2012). “Sıcak Presleme Yöntemi İle Al Esaslı Metalik Köpük Üretimine Presleme Basıncının Etkileri”. Mesleki Bilimler Dergisi , 1(4)(14-19).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • E.Yurtkuran, G.Sur, H.Gürün, H.Çinici, R.Polat, 2011. Alüminyum Esaslı T/M Malzemelerin Tel Elektro Erozyon Tezgahında İşlenebilirliklerinin Araştırılması, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 • Arif UZUN, Mehmet TURKER, 2008. Effect Of Deformation Rate And Foaming Duration On The Properties Of Spherical Aluminum Foam Produced By Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • M. Türker, 2006. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, deformasyon miktarının etkilerinin araştırılması, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M.Türker, S.Günebakmaz, H.Gülen, 2006. TM İle Üretilen Al Esasli Metalik Köpükte Bor Oksit İlavesinin Köpürmeye Etkisinin Araştirilmasi, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M. Türker, 2005. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, köpürtme süresinin etkilerinin araştırılması, 4.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Sakarya
 • M. Türker, U. Gokmen, A. Uzun And S. Saritas, Powder Metallurgy, PM World Conference 2008 Washington
 • LUISA N. MÎTCA(OPREA), ADEM KURT, RADU L. ORBAN, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • Ugur GÖKMEN, Yusuf ÖZÇATALBAŞ,Mehmet TURKER, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference that will be held in Ankara Ankara
 • M.Türker, powder metallurgy, Third International Conference on Powder Metallurgy RoPM Sinaia Romania
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, AlSi7Mg0,6 Sandviç Köpüğün Köpürme Özelliklerine Köpürtme Sıcaklığı ve Köpürtme Süresinin Etkileri, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, Hakan ATEŞ, Ersin BAHÇECİ, Difüzyon KAynak Yöntemiyle Sandviç Köpük Üretimi, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 1. 21. YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU ANKARA
 • 2.21.YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU YALOVA

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi (2010) TÜBİTAK
 • Akımsız Nikel Kaplamalarda Isıl İşlemin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin Araştırılması (2010) Gazi Ün. B.A.P
 • TM Yöntemiyle Al Esaslı Bor Karbür ve Seramik Parçacık Takviyeli Metalik Köpük Üretimi ve İntegral Zırh Malzemesi Olarak Performansının Değerlendirilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Yakıt Pillerinde Kullanılan Kompozit Katotların Sol-gel Yöntemi İle Üretilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Avrupa Birliğinde Kaynak Teknolojilerinde Ve Kaynaklı Malzemelerin Testlerinde Son İlerlemeler (2005) DPT
 • TM Yöntemi ile Al bazlı Metalik Köpük Üretimi (2003) Gazi Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 

© 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı