Yrd. Doç. Dr. Havva ÜSTÜN

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi > Moda Tasarımı Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Kafkasya";da Yaşayan Türk Boylarının Geleneksel Giyimlerinin İncelenmesi, Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri 7. Uluslararası Gagavuz Kültür Sempozyumu, Ukrayna 25-30 Haziran
 • YÜKSEL Öznur (Prof. Dr.), Gülşen Erenler Çakar (Uzman Öğr. Gör.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Uzm. Arş. Gör.), Hazır Giyim Üreticilerinin Ekolojik Tekstil Ve Hazır Giyim Üretimine Yaklaşımları, 5. Ulusal Kalite Kongresi İstanbul, 13-14 Kasım
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Uzm. Arş. Gör.),, Türk Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayinin Dünden Bugüne Değişiminde Rol Oynayan Etkenler Ve 2000";li Yıllara Aktarımı, 1. Uluslararası Denizli Tekstil Kongresi Denizli, 21-22 Mart
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Uzm. Arş. Gör.),, Hazır Giyim İşletmelerinde Yönetici Niteliklerinin Toplam Kalite Yönetimi Felsefesine Uygunluğu Ve Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 7. Ulusal Kalite Kongresi İstanbul, 11-12 Kasım
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Fatma Şener (Yrd. Doç. Dr.), Yaşlı Tüketicilere Yönelik Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanılan Kumaşların İncelenmesi, 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ankara, 10-12 Ekim
 • AYHAN Fatma (Yrd. Doç.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.), Hazır Giyim Sektöründe Önemli Bir Pazar, Sporcu Giysileri, G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, I. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Ankara, 10-11 Ekim
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Saliha Ağaç(Yrd. Doç. Dr.), Neşe Çeğindir (Öğr. Gör. Dr.), Hamile Kadınların Giyim Ürünlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi, 12.Ulusal Ergonomi Kongresi Ankara , 16-18 Kasım
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Doç. Dr.), Tuğba Vural (Yrd. Doç. Dr.), Gülçin Üstün (Uzman Arş. Gör.), "Türkiyenin Hazır Giyim Konfeksiyon İhracattı Ve Moda Marka İmajı Yaratılarak İhracatının Geliştirilebilme İmkanları", 1. Türk Hazır Giyim Konfeksiyon Kongresi İstanbul 1-2 Aralık
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Cumhuriyet Sonrasinda Mustafa Kemal Atatürk";ün Türk Giyim-Kuşam Kültürüne Etkileri, Uluslararası Ahmet Yesevi";den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri Romanya 3-8 Eylül
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Prof. Dr.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.), Kumaşların Dökümlülüklerinin Tayininde Yeni Bir Model Örneği, 1. Uluslararası Tekstil Konferansı Ve Sergisi Bursa, 27-29 Mart
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Fatma Ayhan (Yrd. Doç.), GÜMEF Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü ile Ankara Hazır Giyim Sanayi Sektörü Arasındaki İlişkilerin ve Beklentilerin İncelenmesi, I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İş Birliği Sempozyumu Ankara, 23-24 Ekim
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Yrd. Doç. Dr.), Türk Geleneksel Giyim Kültürünün Bir Parçası Olan Şalvarın Dünya Modasına Yansımaları, ICANAS 38 Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Ankara ,10-14 Eylül

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Cumhuriyet Sonrasında Mustafa Kemal Atatürkün Türk Giyim Kuşam Kültürüne Etkileri KöstenceRomanya
 • Gelenek - Görenek, Örf - Adet, Giyim - Kuşam 5. Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 17-21 Aralık
 • ";Cumhuriyetten Günümüze Çalışan Kadın Giyimlerinde Moda Faktörü ve Giysi Tercihlerindeki Değisimler"; Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Estitüsü , 10 Kasım Paneli , Ankara ,9 Kasım

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.) (2009). Çalişan Kadinlarin Giyim Tercihlerini Ve Satinalma Davranişlarini Etkileyen Faktörler. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1)(2C0003).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Duygu Savaş (Uzman) (2009). İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitimi Sırasında Gerekli Uygulamaların Yerine Getirilmesi Hakkında K.M.L. Öğrenci Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy 2C0010, 4(3)(104-117).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.) Soneser Yurdakul (Yrd. Doç. Dr.) (2009). Genç Kızların Vucut Ölçülerindeki Değişimlerin Tespit Edilerek, Değişime Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2)(1306-3111).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Neşe Çeğindir (Öğr. Gör. Dr.) (2009). "Ön Ergen Çocukların Marka Tercihlerinin İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, 1304-2823(25 Ocak).
 • Soneser Yurdakul (Yrd. Doç. Dr.) ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.) (2009). "13 - 18 Yaş Ergenlerin Giysi Seçiminde Ebeveynlerin Etkisi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28)(273-285).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.) (2007). "Ankaradaki Hazır Giyim İşletmelerinin Tasarım Birimlerinin ve Tasarımcı Profillerinin İncelenmesi". G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, 1306-9233(264-278).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Neşe Çeğindir (Öğr. Gör. Dr.) (2006). "Çocuk Giysi Tercihlerinin Çocuklar ve Annelerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Konfeksiyon Teknik Dergisi, 142(90-95).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Neşe Çeğindir (Öğr. Gör. Dr.) (2006). "İlköğretim Çağı Çocukları ve Annelerinin Okul Önlük ve Formalarının Konforundan Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, ISSN 1304(2823).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Neşe Çeğindir (Öğr. Gör. Dr.) (2006). "Annelerin Çocuklarına Aldıkları Giysilerde Karşılaştıkları Problemler". Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, 48(102-108).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Yrd. Doç. Dr.) (2005). "Hazır Giyim İşletmelerinde Toplam Kalite Liderliğinin Rolü ve Önemi". Kooperatifçilik Dergisi, 147(6-19).
 • ŞENER Fatma (Yrd. Doç. Dr.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.), (2002). "Yaşlı Tüketicilerin Giysi Tercihleri". G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, 3(5)(77-88).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.) (2001). "Yaşlı Kadın Tüketicilerin Kullandığı Hazır Giyim Ürünlerinde Kumaş Tercihlerinden Kaynaklanan Sorunların ve Beklentilerin Belirlenmesi". H.Ü. Ev Ekonomisi Dergisi, 7(8)(21-30).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Dr.) (1999). "Uzak Doğu Krizinin Türk Hazır Giyim Sektörü Açısından Değerlendirilmesi". G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, 1(1)(52-57).
 • ÜSTÜN Gülçin (Yrd. Doç. Dr.), Soneser Yurdakul (Dr.) (1999). "Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Türk Hazır Giyim Sanayi Açısından Değerlendirilmesi". Kooperatifçilik Dergisi, 123(10-17).
 • YÜKSEL Öznur (Prof. Dr.), Gülşen Erenler Çakar (Dr.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.), (1998). "Küçük Ve Orta Boy Hazır Giyim İşletmelerinde Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Önemi". G.Ü. İktisadi Ve İdari Bil. Fak. Dergisi, 5(45-52).
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Prof. Dr.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.) (1996). "Dokuma Kumaşların Katlanma Açılarının Objektif Olarak Ölçülmesi Ve Bu Yolla Buruşmazlık Yeteneğinin Tayini". G.Ü. End. San. Eğt. Fak. Dergisi, 4(149-166).
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Prof. Dr.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.) (1996). "Dokuma Kumaşlarda Buruşmazlık İşlemlerinin Yeri Ve Önemi". G.Ü. End. San. Eğt. Fak. Dergisi, 4(170-186.).
 • ÜSTÜN Gülçin (Dr.) (1995). "Hazır Gıyım Sektöründe Moda Kavramı, Türkiyede Moda Eğitiminin Yeri Ve Bir Model Örneği". Tekstil Ve Konfeksiyon Dergisi, 5(5)(472-475).
 • TANSOY Yüksel (Prof.), Gülçin Üstün (Yrd. Doç. Dr.) (1995). "Türkiyedeki İlkler; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü". Konfeksiyon Ve Teknik Dergisi, 2(17)(14-17).
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Prof. Dr.), Gülçin Üstün (Uzm. Arş. Gör.) (1994). "Dokunmuş Kumaşlarda Katlanma Açısının Ölçülmesi Yoluyla Buruşmazlık Derecesinin Tayini". Tekstil Ve Teknik Dergisi, 10(116)(36-46).
 • GÜMÜŞ İzzet (Yrd. Doç. Dr), Gülçin Üstün (Uzm. Arş. Gör.) (1994). "Türk Hazır Giyim Sanayinin Gelişimi Yönünde Beklentiler" (1. Bölüm). Tekstil Ve Teknik Dergisi, 10(111)(94-99).
 • GÜMÜŞ İzzet (Yrd. Doç. Dr), Gülçin Üstün (Uzm. Arş. Gör.) (1994). "Türk Hazır Giyim Sanayinin Gelişimi Yönünde Beklentiler" (2. Bölüm). Tekstil Ve Teknik Dergisi, 10(112)(92-98).
 • YAZICIOĞLU Yahşi (Doç. Dr.), Gülçin Üstün (Uzm. Arş. Gör.) (1993). "Türkiyede İhracata Ve İç Tüketime Yönelik Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanılan Kumaşların Eğilme Dayanımları". G.Ü.E.S.E.F. Dergisi, 1(83-103).
 • GÜMÜŞ İzzet (Yrd. Doç. Dr), Gülçin Üstün Uzm. Arş. Gör.), (1992). "İki Sihirli Güç Moda Ve Reklam". Pazarlama Dünyası Dergisi, 6(36)(24-26).
 • GÜMÜŞ İzzet (Yrd. Doç. Dr), Gülçin Üstün Uzm. Arş. Gör.) (1992). "Tekstil Ürünlerinin Fiyatlandırılması Ve Fiyat Saptamada Kullanılan Yöntemler". ITKİB Aylık Bülteni, 5(10)(16-31.).
 • GÜMÜŞ İzzet (Yrd. Doç. Dr), Gülçin Üstün (Uzm. Arş. Gör.) (1992). "Avrupa Topluluğu Ve Türk Hazır Giyim Sanayi". Araştırma Dergisi, 4(45-46)(17-25).