Erkan ŞIRIN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İbrahim Bozkurt, Ferhat Üstün, Sanat, Spor ve Estetik Eğitim, Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Manisa
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Aile Eğitim Seviyelerinin Rolü, 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Adana
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlilerinin İş Tatmini ve Öğretim Üyeliğine İlişkin Tutum İlişkisinin İncelenmesi, Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi AntalyaTürkiye
 • Hakan Salim Çağlayan, Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öğrenme Biçemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi AntalyaTürkiye
 • İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ ETKİN KULLANABİLME YETERLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi Ankara
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı çetin, Özer Yıldız, Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirmede Öğretmenlik Uygulaması Dersi Etkinliğinde Karşılaşılan Güçlükler: Bir Durum Çalışması, 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Adana
 • İbrahim Bozkurt, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beslenme İle İlgili Tutumları ve Bilgi Düzeyleri, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bursa
 • Özden Taşğın, Metin kaya, Özel yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puanların Mezun Oldukları Lise Alanına Göre Değerlendirilmesi, 2. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bursa
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin, Beden Eğitimi Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik tutumlarına Etkisi, 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Adana
 • Hakan salim Çağlayan, Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Programındaki Uygulama Yeterliliğinin Öğretim Elemanı ve Öğrenci görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Muğla
 • Turgut Kaplan, Bireysel ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi İzmirTürkiye
 • İbrahim Bozkurt, Ferhat Üstün, Eğitim ve Sanatta Oyun Felsefesi, Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Manisa
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin, Alparslan İnce, Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Mezun Olunan Lise Alanının ve Cinsiyetin Rolü, 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Adana
 • Azmi Yetim, Olcay Mülazımoğlu, Vedat ayan, Murat Erdoğdu, Ankarada Yaşayan (1215 yaş) Kız Futbolcuların SosyoEkonomik Düzeylerinin Futbola Başlamasına Etkileri ve Futboldan Beklentileri, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Muğla
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin, Rıfkı Ekenler, Öğretmen Adaylarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Uygulama Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri, Uluslararası ABBologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Çanakkale
 • İbrahim Bozkurt, İlköğretim Okullarında Görev yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Tutum ve Uygulamaları, 4. Ulusal Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bursa

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Turgut Kaplan (2008). Bireysel ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 7 (12)(2835).
 • Kamil Cesur (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Dersleri İle Öğretmenlik Uygulaması Dersi Başarıları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 10 (1)(110).
 • (2008). FUTBOLCU KIZLARIN (12-15 YAŞ) SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (1)(1-7).
 • Mustafa Yıdız, Bülent Fişekçioğlu, Hakan Salim Çağlayan,Murat Tekin, Murat Akyüz (2007). Futbol Seyircisinin SosyoEkonomik Yapısının Şiddete Etkisi (Karamanspor Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2)(145158).
 • Metin Kaya (2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlk Yardımla İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, XI (4)(3142).
 • Gökhan Bayraktar (2006). Bayan Güreşçilerin Uutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin Müsabaka Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(3)(3442).
 • Hakan Salim Çağlayan (2005). Sporcularda Enerji İçeceklerinin Kullanımı. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 44(519)(7079).
 • Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin (2005). Macera Sporlarından Rafting. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 44(524)(4047).