Doç. Dr. Aydan - Özsoy

İletişim Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Dr. Aydan Özsoy, 2009. Yerli Televizyon Dizilerinde 'Yabancı Kadın' Kimliğinin Öteki Olarak İnşası. , Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları. Sakarya Üniversitesi. Sakarya
 • Dr. Aydan ÖZSOY, 2006. Küresel ve Yerel Anlamların Etkileşimi Sürecinde Değişen Televizyon İçeriklerini Yeniden Okumak. , Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları. Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Aydan Özsoy, 2005. Yerli Durum Komedilerinde Kurulan Çocuk Dünyası: "Çocuklar Duymasın Örneği";, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • NEO LİBERAL POLİTİKALAR VE EĞİTİM ALANINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM KOÇLUĞU UYGULAMALARI ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR OKUMA Çanakkale(2013)
 • ‘Televizyon-İzleyici İlişkisi: BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar Örneği’ Ege Üniversitesi 13. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu,(2011)
 • Yerli Televizyon Dizilerinde ‘Yabancı Kadın’ Kimliğinin ‘Öteki’ olarak İnşası Sakarya Üniversitesi Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi. (2009)
 • “Türkiye’de Kentli Çekirdek Ailelerin Medya Okuryazarı Olabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması” ) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi V. Kültür Araştırmaları Medya ve Kültür Sempozyumu, (2009)
 • “Küresel ve Yerel Anlamların Etkileşimi Sürecinde Değişen Televizyon İçeriklerini Yeniden Okumak” “Küreselleşme ve Medya Politikaları başlıklı 1. Uluslararası İletişim Sempozyumu”, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(2006)
 • Yerli Durum Komedilerinde Kurulan Çocuk Dünyası 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim ongresi(2005)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Fatih Akın Filmlerinde Kimlik Temsilleri. (2012)

Dersler

 • Film Kuramları (2014-2015 Güz)
 • Sinema Tarihi (2014-2015 Güz)
 • TV Metin Yazarlığı (GMYO) (2008-2009, 2009-2010 Ve 2010-2011 BAHAR)
 • Yayıncılık Teknolojisi (2008-2009, 2009-2010 VE 2010-2011 BAHAR)
 • Proje (Televizyon) (2011-2011 BAHAR)
 • Kültür ve İletişim (2009-2010 Ve 2010-2011 BAHAR)
 • İletişim ve Mitoloji (2009-2010 VE 2010-2011 BAHAR)
 • SENARYO (2008-2009 GÜZ, 2009-2010 GÜZ, 201O-2011 GÜZ, 2011-2012 GÜZ)
 • Senaryo uygulamaları ve Dramaturji (2008-2009 BAHAR, 2009-2010 BAHAR, 2010-2011 BAHAR, 2011-2012 BAHAR)
 • Radyoda Program Yapımı (2007-2008 VE 2008-2009 BAHAR)
 • Medya ve Alımlama Çalışmaları (2010-2011, 2012)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • İlker Erdoğan (derleyen) İlker Erdoğan, Aydan Özsoy, Emel Baştürk Akca, Ebru Tönel, Canan Koca, İlknur Hacısoftaoğlu, Cihan Ertan, Hakan Erkılıç, Bahadır Türk, Aysun Akıncı Yüksel, Özlem Ataman, Arda Arıkan, Pınar Seden Meral, Gönül Demez, Vahit İlhan, Jeff Hearn, Douglas B. Holt, Craig J. Thompson. . (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil kitabında bölüm, Aydan Özsoy'un "Yerli Polisiye televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkek(lik): 'Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.' Örneği" adlı yazısı. . Medyada yer alan farklı türler/metinler üzerinden erkeklik olgusunun farklı yazılarla tartışılması. Türkiye. Kalkedon.
 • Aydan ÖZSOY. (2011). Televizyon ve İzleyici. Türkiye'de Dönüşen Televizyon Kültürü ve İzleyici. . Televizyon-İzleyici İlişkisi. Alan Çalışmalarından örnekler. Türkiye. Ütopya Yayınevi.
 • Derleyenler: Seçil Büker, Y.Gürhan Topçu. Yazarlar; Seçil Büker, Y. Gürhan Topçu, Ahmet Gürata, Aydan Özsoy, Nilgün Abisel, Sinan Altundağ, Nuray Hilal tuğan, Özge Güven, Hasan Akbulut, Aslıhan Doğan Topçu. . (2010). Sinema: Tarih, Kuram, Eleştiri. "Yeni İzleyici Araştırmaları İçinde Önemli Bir Durak: Alımlama Çalışmaları. İzleyiciler ve Alımlama" adlı bölüm yazarlığı. . Sinema sanatının tarihi, kuramsal çalışmaları ve eleştirisi üzerine yazılan inceleme ve çeviri yazıları. Türkiye. Kırmızı Kedi Yayınevi.
 • Aydan Özsoy, Seçil Büker. (2009). ‘Gönülden Gönüle Mevlana İmgesi-Mevlana Üzerine Bir Alımlama Çalışması’. Mevlana üzerine bir alımlama çalışması Türkiye. Ütopya yayınevi,.
 • Derleyen, Erdal Dağtaş, Yazarlar; Erdal Dağtaş, Aydan Özsoy, Mutlu Binark, Yiğit Ünsay, Devrim Deniz Erol, Banu Dağtaş, Gamze Göker, Ömer Özer, Levent Yaylagül. . (2008). Türkiye'de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın. "1993 Yılı Radyomu İstiyorum Eylemleri: 'Konuşan Türkiye Radyosu' Yayında..." adlı bölüm yazarlığı. . Türkiye'de farklı zamanlarda gerçekleşen farklı sivil itaatsizlik eylem örnekleri üzerine inceleme yazıları. Türkiye. Ütopya Yayınevi.
 • Editörler: Fatma Dalay Küçükkurt, Ahmet Gürata. Yazarlar; Aydan Özsoy, Aslıhan Doğan Topçu, Y. Gürhan Topçu, Serkan Paydak, Levent Yaylagül, Yağmur Nazik, Deniz Girginkoç. . (2004). Sinemada Anlatı ve Türler. "Türkiye'de 1960'lar Dönemi Aile Melodramlarında Kadın ve Erkek İmgesi" adlı bölümün yazarlığı. . Türk ve Dünya Sinemasından seçilen farklı örnek filmlerin tür ve anlatı yapısı bağlamında çözümlemeleri. Türkiye. Vadi Yayınları.

Editörlük

 • (1996). Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Dil Dergisi,
 • (1996). Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Dil Dergisi,
 • (1996). Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Dil Dergisi,
 • (1996). Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Dil Dergisi,

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Aydan ÖZSOY, Aslıhan DOĞAN TOPÇU, Gürhan TOPÇU. (2002). Atıf Yılmaz'ın Filmlerinde Kentli Orta Sınıf Kadınların Arkadaşlıkları. . Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi. MLA tarafından indexleniyor. , Sayı 15. (41-60 sf. ).
 • Aydan ÖZSOY (2001). Cumhuriyet Dönemi Romanında Kurulan 'Modern' Kadın ve Erkek Modelleri. Örnek eser: Vurun Kahpeye. . Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi. MLA tarafından indexleniyor. , Sayı 11(29-55 sf. ).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2010). Türkiye";de Kentli Çekirdek Ailelerin Medya Okuryazarı Olabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması. ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, 3. SAYI(47-58).
 • (2006). Televizyon Dizi-Metinlerinde Erkekliğin İnşası: ";Kurtlar Vadisi"; örneği.. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 5. sayı(1-26.sflar).
 • (2004). İzliyorum Öyleyse Varım: Türkiye";de Kentli Ailenin Televizyon İzleme Süreci Üzerine Genel Bir Değerlendirme. BİLİM VE AKLIN AYDINLIĞINDA DERGİSİ, Sayı 57(153-158.sf).
 • (2002). Ekranların Yeni Gözdeleri: Sinema Tadında Yerli Diziler. RTÜK İletişim Dergisi, Sayı 32(10-11sf).
 • (2002). Atıf Yılmaz";ın Filmlerinde Kentli Orta Sınıf Kadınların Arkadaşlıkları. Gazi Üniversitesi İletişim fak. dergisi, Sayı 15(41-60 sf).
 • (2001). Nostaljik Gelenekten Dijital Geleceğe. RTÜK İletişim Dergisi, Sayı 24(21-22.sf).
 • (2001). Cumhuriyet Dönemi Romanında Kurulan ";Modern"; Kadın ve Erkek Modelleri. Örnek Eser: Vurun Kahpeye. GAZİ ÜNİ. İLETİŞİM DERGİSİ, Sayı 11(29-55.sf).
 • (2000). Popüler Kültürün Şımarık Çocukları: Özel Radyolar. RTÜK İletişim dergisi, Sayı 19(20-23).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • •Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Trafik Güvenliği Risk Algılarının Tespiti ve Güvenli Trafik Bilincinin Arttırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (2012-2013 Tamamlandı). (2012) Gazi Üniversitesi
 • Trafik ve Yol güvenliği Projesi (2010-2013) (2010) World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) kapsamında, Medya konusunda Teknik Danışmanlık.

 

© 2015 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı