Prof. Dr.

Mimarlık

. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Plan ve Form Özellikleri 1996

Yüksek lisans Tezi

. Geleneksel Gaziantep Evlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi 1996

Yüksek lisans Tezi

Kastamonu Daday Köpekcioğlu Konağı Restorasyon Önerisi 1997

Yüksek lisans Tezi

Kayseri Sivil Mimarisindeki Değişimler ve Etkenleri 1997

Yüksek lisans Tezi

Niğde Aşağı Kaya Mahallesi Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Geliştirme Önerisi 1998

Yüksek lisans Tezi

. Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Plan, Cephe ve Yapı Öğeleri Tipolojisi 1999

Yüksek lisans Tezi

Sit Alanları Dışında Bırakılan Tarihi Dokuların Korunması Gerekliliği Afyon Örneği 2001

Yüksek Lisans Tezi

Diyarbakır Cemiloğulları Evlerinin Restorasyon Önerisi 2001

Yüksek lisans Tezi

Adana Tepebağ Bölgesi Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Geliştirme Önerisi 2002

Yüksek lisans Tezi

. Mardin Suphi Bisen Evinin Restorasyon Önerisi 2002

Yüksek lisans Tezi

. Beypazarı Geleneksel ticaret Bölgesinin Koruma Geliştirme Önerisi 2003

Yüksek Lisans Tezi

Ankara Erzurum Mahallesi Oğraş Evinin Rekonstrüksiyon Önerisi 2003

Yüksek lisans Tezi

Nevşehir,Derinkuyu, Til Köy Dolay Han Restorasyon Önerisi 2003

Yüksek lisans Tezi

.Beypazarı İstiklal ve Zafer Mahallelerinin Koruma ve Geliştirme Önerisi 2004

Yüksek lisans Tezi

Kastamonu Akmescit Mahallesi Balılar Konağı Restorasyon önerisi 2004

Yüksek lisans Tezi

Mustafa Paşa Sinasos Yeni Mahalle Bingonun evi Restorasyon Önerisi 2005

Yüksek Lisans Tezi

Marmara Takım Adalarından Kınalıada’nın Tarihsel ve Kültürel Değerlerinin İncelenmesi ve Koruma Önerileri 2006

Yüksek lisans Tezi

Sinop Okan Alpar Konağı Restorasyon Önerisi 2006

Yüksek lisans Tezi

Koruma Amaçlı İmar Planlarına Eleştirel Bir Yaklaşım, Afyon Örneği 2006

Yüksek lisans Tezi

Adana Kozan Aslanpaşa mahallesi. Hamam sokak no 16, Muhtar Hacı Konağı Restorasyon Önerisi 2006

Yüksek lisans Tezi

Kayseri Gesi Akarun Evi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Önerisi 2006

Yüksek Lisans Tezi

Adana - Kozan Arastası Restorasyon Önerisi 2007

Yüksek Lisans Tezi

Tokat Yazmacılar Hanı Restorasyon Önerisi 2007

Yüksek lisans Tezi

1.Midyat İlcesindeki Kültürel Zenginliğin OluşturduğuGeleneksel Mekansal Dizgenin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması. 2004

Doktora Tezi

Geleneksel Konut - Aile ilişkisinin sürdüğü Yerleşmeler için Bir Koruma Model Önerisi; Mardin Savur Örneği Haziran 2005

Doktora Tezi

Adana Kenti Tarihi Endüstri Yapılarının Analizi ve korunmaları için Yöntem Araştırması, 2007

Doktora Tezi

Türkiyede Su Politikaları ve Tarihi Çevre Koruma - Güneydoğu Anadolu Örneği.

Doktora Tezi- Devam ediyor..

Tarihi Çevre Koruma Çalışmalarında Fiziki yapı – Sosyal yapı ilişkisinin Bitlis Örneğinde Modellenmesi

Doktora Tezi-Devam ediyor...

Tarihi Çevre Belgeleme Sürecinde Mimari Fotogrametrinin Kullanım Olanakları üzerine bir Model Araştırması

Doktora Tezi - Devam Ediyor...